Používame cookies, aby sme vám uľahčili prehliadanie našej webovej stránky, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Dajte nám vedieť o vašich preferenciách. Podrobné informácie nájdete v sekcii - Nastavenie súkromia.Nastavenie súkromia
VEĽKOOBCHOD / PREDAJŇA / ESHOP

Menu

ESHOP

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne a prehlasujeme, že sme prijali všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov. Vaše osobné údaje sú na našich serveroch šifrované.


Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je RO-EXPO, s.r.o., IČO: 36219185 so sídlom Štefánikova 7342/52A, 92101 Piešťany, Slovensko (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
adresa: Štefánikova 7342/52A, 92101 Piešťany, Slovensko
email: ro-expo@ro-expo.sk
telefón: +421 (0) 33 774 4318
kontaktná osoba: Ing. Rastislav Stankovský


Aké typy osobných údajov zbierame a načo ich potrebujeme


Dopyty z webového formuláru
 • Meno a Priezvisko
 • Email
 • Telefónne číslo (ak obsahuje)
 • Newsletter (ak obsahuje)
 • Email


 • Newsletter (ak obsahuje)

  Môžete sa prihlásiť k odoberaniu newslettera poskytnutím osobných údajov a tým vyjadríte súhlas s ich spracovaním na tieto marketingové účely (informácie o akciách, novinkách, výpredajoch, či súťažiach). Pre odhlásenie sa z odberu newslettera môžete požiadať kedykoľvek zaslaním emailu.


  Prenos údajov tretím osobám, alebo do iných krajín

  Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje tretím osobám, ani do inej krajiny (vrátane krajín mimo EU), alebo medzinárodnej organizácii.


  Zabezpečenie osobných údajov

  Aby boli vaše osobné údaje u nás chránené, vykonali sme primerané technické, bezpečnostné a organizačné opatrenia v súlade s požiadavkami a nariadeniami platnej legislatívy. Všetky vaše osobné údaje v elektronickej podobe sú uložené na zabezpečených dátových serveroch.


  Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame

  Vaše osobné údaje uchovávame po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi nami a uplatňovanie nárokov z tohto zmluvného vzťahu. Osobné údaje, ktorých uchovávanie je nevyhnutné pre splnenie všetkých našich povinností vyplývajúcich zo zákonného nariadenia musíme uchovávať po dobu stanovenú príslušným právnym predpisom a to bez ohľadu na vami udelený súhlas. Pri daňových a účtovných dokladoch je spravidla táto doba 10 rokov. V prípade marketingových aktivít alebo v iných prípadoch, na ktoré ste nám udelili súhlas, uchovávame vaše údaje do doby odvolania vášho súhlasu.


  Vaše práva

  V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viaceré práva, ktoré si môžete uplatniť:

 • právo kedykoľvek odvolať váš súhlas so spracovaním osobných údajov
 • právo doplniť alebo opraviť osobné údaje
 • právo na prístup k údajom
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracúvania
 • právo vniesť námietku
 • právo na podanie sťažnosti
 • právo na prenos údajov

 • Právo na odvolanie vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov

  Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov zaslaním požiadavky na e-mailovú adresu: ro-expo@ro-expo.sk


  Právo na doplnenie a opravu

  Ak sú vaše údaje nesprávne uvedené môžete nás priamo kontaktovať na e-mailovú adresu: ro-expo@ro-expo.sk a požiadať o ich opravu a doplnenie.


  Prístup k údajom

  Máte právo požiadať nás o prehľad údajov, ktoré o vás spracúvame, za akým účelom, komu ich poskytujeme, ako dlho ich budeme uchovávať a to prostredníctvom e-mailovej adresy ro-expo@ro-expo.sk.


  Právo na vymazanie osobných údajov

  Máte právo požiadať nás o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúvame a to v prípade, že sú splnené nasledovné podmienky:

 • Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a boli spracované
 • Odvoláte svoj súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracované a neexistuje iný právny základ pre spracovanie osobných údajov
 • Osobné údaje boli spracované nezákonne
 • Dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy
 • Ide o osobné údaje osoby mladšej ako 16 rokov

 • Právo na obmedzenie spracúvania

  Máte právo požiadať nás o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov v nsledovných prípadoch:

 • namietate správnosť osobných údajov, a to do doby než sa overí správnosť osobných údajov
 • spracovanie vašich osobných údajov je nezákonné
 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účel spracúvania, avšak vy ich potrebujete pre uplatnenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov
 • namietate podľa predchádzajúceho bodu so spracovaním vašich osobných údajov

 • Právo na vznesenie námietky

  Máte právo namietať spracovanie vašich osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa vašej konkrétnej situácie, ktoré je vykonané na základe nášho oprávneného záujmu vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Máte tiež právo namietať voči spracovaniu vašich osobných údajov na účel priameho marketingu.


  Právo na podanie sťažnosti

  Máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk) v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje boli spracované v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.


  SÚBORY COOKIES

  S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.


  Čo sú súbory cookie?

  Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú e-mail, jazyk, filtrovanie, zoradenie, vyhľadávanie, nakupovanie), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.


  Ako používame súbory cookie?

  Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si prihlásenia, návštevy webovej stránky, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov, pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok a štatistických údajov o návšteve web stránky.


  Ako kontrolovať súbory cookie

  Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke wikipedia.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.


  Ako odmietnuť používanie súborov cookie

  Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.


  Analytické Cookies

  Táto stránka používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. (Ďalej len "Google"). Služba Google Analytics používa súbory cookies.

  Služba Google Analytics je rozšírená o súvisiace reklamné funkcie poskytované spoločnosťou Google, a to:

 • prehľady zobrazení v reklamnej sieti Google
 • remarketing (zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe videných produktov)
 • rozšírené demografické prehľady (reportovanie anonymných demografických údajov)

 • Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete v tomto linku
  Pre odmietnutie týchto cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný v tomto linku